Rejestry

KWW Przyszłość Powiatu Nowotarskiego

Pełnomocnik wyborczy: Jakub Dyrcz
Pełnomocnik finansowy: Izabela Bobrowska

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę:

Lp. Data wpisu Data wpłaty Imię (Imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
                 
Rejestr zaciągniętych kredytów:
Lp. Data udzielenia kredytu Nazwa banku Wysokość kredytu Oprocentowanie i inne koszty uzyskania Zobowiązania poręczycieli Termin spłaty